Rode Schouw 54 - tel 0164 - 685095 -

Claudicationet

Wat is claudicatio intermittens?
Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing
of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen. De
aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even
stil blijven staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is,
stopt men vaak bij een etalage.

Hoe ontstaat claudicatio intermittens?
De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagaderverkalking
(atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing
kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Bij een
tekort aan zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen, die pijnkrampen in de spieren
veroorzaken.

Klachten bij claudicatio intermitttens
Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met
claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter.
Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, vakantie,
huishoudelijke en sociale activiteiten. Andere klachten van een vernauwing kunnen zijn:
koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen,
droge schilferende huid verdikte teennagels, (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde nagelgroei.

Looptraining bij claudicatio intermittens
Looptraining bij patiënten met claudicatio intermittens heeft tot doel de pijnvrije en de
maximale loopafstand te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten wordt gestimuleerd,
waardoor er meer zuurstofrijk bloed naar de benen wordt verplaats. Hierdoor treden minder of minder
snel klachten op in de benen. Een voorwaarde van de looptraining is dat deze met regelmaat gedaan
wordt. Ervaring wijst uit dat alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet
het gewenste resultaat oplevert. Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt en de training wordt
niet lang genoeg volgehouden.

Door begeleide looptraining te volgen wordt u gestimuleerd door een fysiotherapeut om het programma
vol te houden. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de
mogelijkheid om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van
houding en looppatroon, algemene conditietraining en leefstijladviezen aan bod.

Vaatchirurg
Met een netwerk hopen we de behandeling van patiënten met claudicatio te optimaliseren. Na een
eerste onderzoek door de vaatchirurg of huisarts worden patiënten die niet in aanmerking komen voor
dotterbehandeling, doorverwezen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt – in overleg met de
patiënt – geselecteerd uit de lijst van samenwerkende (bijgeschoolde) fysiotherapeuten waarbij er
gezocht wordt naar een praktijk dicht bij de woonplaats van de patiënt. Daar kan de patiënt dan iedere
week begeleid gaan oefenen op de loopband. Deze therapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed
(als chronische zorg) voor de periode van maximaal 1 jaar. Sinds 2017 worden er 37 behandelingen
vergoed vanuit de basisverzekering, u hoeft dus niet aanvullende verzekerd te zijn voor deze zorg.
De vaatchirurg speelt in het netwerk een centrale rol. Tijdens het behandeltraject vindt er regelmatig
overleg plaats tussen de vaatchirurg en de fysiotherapeut.

Onze Specialisaties:

× Hoe kan ik je helpen?